KANCELARIA NOTARIALNA

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej w Zabierzowie

Kancelaria Notarialna w Zabierzowie prowadzona przez Notariusza Paulinę Pedryc-Gontarz świadczy kompleksową obsługę klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz spółek, dbając przy tym aby dokonywane czynności notarialne przeprowadzone były zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej, nadto aby akty notarialne oraz inne dokumenty sporządzane były w sposób przejrzysty i zrozumiały dla Stron. Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów Stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne.

 

Kancelaria Notarialna znajduje się w centrum Zabierzowa, na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Kolejowej 30A.

Bezpośrednio obok budynku dostępne są liczne i bezpłatne miejsca parkingowe.

W najbliższym sąsiedztwie Kancelarii Notarialnej znajduje się Urząd Gminy Zabierzów.

 

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:30.

Istnieje możliwość dostosowania godzin funkcjonowania Kancelarii Notarialnej do indywidualnych potrzeb, również w dni wolne od pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z Notariuszem.

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii Notarialnej, jeżeli przemawia za tym charakter czynności notarialnych lub szczególne okoliczności.

Informacje dotyczące czynności notarialnych oraz wszelkie konsultacje w tym zakresie są bezpłatne.

Zapraszamy